Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet (meer) juist is.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en onder volledige bronvermelding. Van Uitert Companies behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik te allen tijde in te trekken, schriftelijk dan wel via deze website, waarbij de gebruiker er automatisch in toestemt het gebruik onmiddellijk te staken.

Van Uitert Companies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze website. Voorts is Van Uitert Companies op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor geleden schade vanwege het abusievelijk foutief vermelden en/of gebruik van de informatie op deze website.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website en van alle inhoud daarvan, berust bij Van Uitert Companies, tenzij anders vermeld.

©2021 Copyright Van Uitert Companies

Deze Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2021.

Scroll naar boven