menu +

Certificering


Van Uitert is in het bezit van ISO 9001 en ISO 45001 certificaat.

De ISO 9001-norm is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

ISO 9001-norm is gebaseerd op klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, verbetering, bewijs gebaseerde besluitvorming, relatiemanagement en procesbenadering.

De ISO 45001 is de internationale norm voor Gezond & Veilig werken.

Organisaties die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij systematisch werken aan de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.

En aantoonbaar voldoen aan wensen van opdrachtgevers/klanten met betrekking tot veiligheid en omgang met arbeidsomstandigheden.

Beide normen hebben een High Level Structure.

De High Level Structure (HLS) is de basisstructuur met kerneisen waaraan alle ISO-managementsysteemnormen voldoen. Dat betekent dat normen zoals o.m. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 voortaan dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling kennen. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van managementsystemen

Een onafhankelijke deskundige van een certificeringsbureau beoordeelt of een bedrijf aan de vastgestelde norm voldoet.

Van Uitert is beoordeeld door het internationale certificeringsbureau SGS.

Met het certificaat wordt bevestigd dat zowel op kwaliteit als de arbeidsomstandigheden bij Van Uitert goed zijn en dat we, waar mogelijk, continu streven naar verbetering hiervan.

Imprimer   


TOP